OPTIMALISERING

Omprogrammering, tuning, chipping, m.m – Kjært barn har mange navn.

Moderne kjøretøy styres elektronisk av en ECU (styreenhet), som kontinuerlig styrer motorens drivstoff, tenning, turbotrykk og en hel rekke andre aspekter.

Når en produsent utvikler en ny bil, må de ta hensyn til alle forholdene den kan bli utsatt for i alle regionene de har tenkt å selge denne modellen.

Motortypen kan ofte bli levert i forskjellige effekttrinn, hvor kun programvaren er forskjellig på grunn av avgiftsklasser. Dette gjøres også med tanke på kostnader for produsentene, hvor det er mer kostnadseffektivt å endre programvare, mot å utvikle ny motor for de forskjellige effekt- og avgiftsklassene.

Optimalisering av bilens styreenhet

Dette skaper grunnlaget for at man kan foreta en optimalisering av bilens styreenhet innenfor de rammer og begrensninger som er gitt av produsenten.

Fordeler ved optimalisering av kjøretøyet

Forbedret motorkraft og dreiemoment

Når man forbedrer motorens kraft og dreiemoment, vil man merke at gassresponsen er mye bedre og man utvider også arbeidsregisteret for motoren. Dette fører til en motor som jobber jevnere, og som gjør den mer fleksibel til å arbeide i større deler av registeret.

Sikrere forbikjøringer og pålitelig akselerasjon

Mer moment tilgjengelig på lave turtall fører til at man får færre girskift, mer effekt i toppen av registeret som fører til sikrere forbikjøringer og en pålitelig akselerasjon.

Redusert drivstofforbruk

En motor som jobber mer effektivt og lettere bruker mindre drivstoff, da man trenger mindre gasspådrag for å opprettholde samme hastighet.

Utvikling av programvare, måling og spesialtilpasset tuning

Ved utvikling av programvare bruker man et dynometer som simulerer kjøring under alle de gitte forhold man ønsker. Dette kalles for en rullende landevei. Her kan vi tilby effektmåling og spesialtilpasset tuning til de av dere som ønsker å hente ut det absolutte maks av kjøretøyet. Dette gir også muligheten for at HK & Nm kan dokumenteres for de som måtte ha behov for det.

Omprogrammering av bilens ECU

En omprogrammering av bilens ECU utføres vanligvis via diagnosekontakten på bilen. Imidlertid kan det være nødvendig å programmere direkte i bilens ECU hvis fabrikanten har gjort det utilgjengelig å lese ut programvaren via diagnosekontakten.

Siden vi alltid tar utgangspunkt i eksisterende programvare som ligger på bilen, kan det være ekstra arbeid involvert i noen tilfeller. Hvis det er den eneste måten å gjøre jobben på, gjennomfører vi dette for å sikre at du som kunde får det beste resultatet.

Normal tidsbruk for omprogrammering av bilens ECU varierer avhengig av biltype, men vanligvis tar det mellom en til to timer å gjennomføre.

Kontakt oss

Fyll ut kontaktskjemaet eller ta
direkte kontakt via tlf / e-post

Tlf:
+47 4545 9999
E-post:
kontakt@optituning.no

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefon nr

  Post nr (obligatorisk)

  Reg nr på kjøretøyet

  Melding