Spørsmål og svar

 

Kan man optimalisere en helt ny bil?

Prinsipielt er det ikke noe i veien for det, men vi anbefaler at både motor og bremser bør ha gått ca 3-4000 km før man utsetter bilen for den høyere ytelsen. Hvis bilen ikke er innkjørt og har "løsnet" enda er det mulig at det tar litt tid før den ekstra effekten kommer fram. Etterhvert blir bilen bare sprekere og sprekere, ettersom at alle sensorer, girkasse også videre er adaptivt.

 

Må man melde fra til forsikringsselskapet?

Det er bilens eier som er ansvarlig for å melde fra om høyere ytelse. Men vår programvare er ikke mulig å oppdage visuelt, og det er få verksted som i det heletatt klarer å se eller oppdage at motorens styreenhet(ECU) er modifisert ved diagnose.

 

Gjelder fabrikkgarantien etter optimaliseringen?

Både ja og nei. Fabrikken / importøren vil sikkert ikke garantere mot skade som er oppstått som følge av motorens høyere ytelse og eventuell ekstrem bruk. Men de kan ikke trekke seg fra garantien som gjelder skader eller mangler som ikke har med tuningen å gjøre. Samtidig er det veldig vanskelig for et verksted å oppdage at det er gjort modifikasjoner i motorens styreenhet(ECU). Ta kontakt med oss om du har spørsmål angående dette på ditt kjøretøy, da det er noen produsenter som får til å oppdage tuning/optimalisering. Til dags dato har vi ikke vært ut for at noen har blitt fratatt garani på grunn av tuning/optimalisering.

 

Finner du ikke svar på det du lurer på?

 

Hvilken garanti får jeg?

Vi garanterer at optimaliseringen vil gi den økte effekten som er bestilt (tallene kan avvike noe ettersom ingen biler er helt like) og for jobben vi utfører, og om det skulle oppstå en feil under programmering etc. Er du ikke fornøyd setter vi bilen tilbake slik den var før optimaliseringen - gratis! 
- No cure, no pay.

 

Er optimaliseringen skadelig for motoren?

Nei det er det ikke! Men som når biler er originale, så er det minst like viktig å følge serviceintervaller og vedlikehold. Man klarer selvfølgelig også å ta livet av et kjøretøy uavhengig av om det er optimalisert eller original. Dette er da avhengig av hvordan man bruker kjøretøyet. Vi kan også gå så langt som å påstå at det er mindre sjanse for mekanisk slitasje, da motoren vil jobbe mer effektivt på lavere turtall slik at den ikke må tynes på samme måte for å oppnå ønsket hastighet som når den er original. Vi sitter også på informasjon om hva de forskjellige kjøretøy tåler via vårt kontaktnettverk hos forskjellige bilprodusenter, så vi vet hvor kjøretøyets svakheter og begrensninger ligger.

 

Hvorfor blir ikke bilene optimert rett fra fabrikken?

Fabrikantene har uten tvil de beste ingeniørene, men de har andre parametere å jobbe etter. Avgassnormer skal tilpasses svært varierende drivstoffkvalitet i alle land hvor bilene skal selges, og bilene skal tilpasses forsikringsklasser i forskjellige land, og sist men ikke minst effektavgifter/avgiftsklasser her i Norge. Dette er kun noen av innskrenkingene som ingeniørene må arbeide etter. I motsetning til vår optimalisering som er en individuell tilpasning til de mekaniske realiteter som alle tilvirkerne tolererer.

 

Lager dere et eget program for hver bil, eller bruker dere et standardprogram?

Som basis bruker vi det originale programmet som fabrikken har laget spesifikt til din bil. Vi modifiserer kun det som er nødvendig for å optimalisere ytelsen, og kan med stolthet si at vi som en av få tuningleverandører her i Norge lager og utvikler vår programvare selv i vår bremsebenk(rullende landevei). Vil min turbodiesel sote etter optimalisering? Nei det vil den ikke ved normal tuning/optimalisering. I enkelte tilfeller der kundene ønsker maks effekt, så kan man oppleve noe soting under belastning.

 

Kan jeg benytte 100% biodiesel etter optimalisering?

Dersom motoren er laget for 100% biodiesel fra fabrikanten kan ingen skade skje. Men biodiesel har en annen viskositet enn vanlig diesel, og som regel får man ikke samme drivstoff-flyt. Ved utilstrekkelig flyt blir det dermed også for lite ladetrykk. Resultatet er mindre motorytelse. Den vanlige dieselen man finner på bensinstasjoner som har innblandet biodiesel (som oftest langt under 10%) er det ikke noen problemer å bruke.

 

Endrer noe seg, f.eks. kaldstartforhold eller diagnosemulighet?

Bilen er på alle punkter som original - med unntak av maksimal motorytelse.

 

Må jeg gjøre noe selv med optimaliseringen?

Nei, vi utfører optimaliseringen - bare sett deg inn og kjør!

 

Kan man se på bilen at den er trimmet?

Nei, men ytelsen er dog målbar. Elektronikken er den samme. Man kan heller ikke med et diagnoseapparat se forandringen, bortsett fra ladetrykket på turbobiler. På VW / Audi / SEAT / Skoda-modeller med Pumpedyse og EGAS-konsept kan man også se dreiemomentet. Hvor høy blir topphastigheten og hvor mye fortere går bilen fra 0- 100? Eksakte svar kan man ikke gi, fordi forskjellige dekk osv. påvirker tallene. Derfor orienterer vi oss kun mot dreiemoment og ytelse i motoren, men vi garanterer at du kjenner god forskjell umiddelbart.

 

Kan jeg regne med å spare drivstoff?

Ja, en typisk motor med turbo får som regel mindre drivstofforbruk fordi vi utnytter hver dråpe drivstoff mer effektivt. Kjører man til stadighet med maksimal motorbelastning må man regne med litt høyere forbruk grunnet at bilen tar ut mer ytelse enn originalt.

 

Er det lett å gjøre om trimmingen til normalt igjen?

Ja, vi laster bare originalprogramvaren tilbake i bilen din.

 

Hvor ny må bilen være for å optimaliseres?

Her er det ingen 100% regel. Vi har trimmet mange biler som har gått langt med svært vellykket resultat, men det vi ønsker å sette fokus på er: 1. At bilen er i fabrikkmessig god stand slik at det ikke er noen komponenter som er slitt og dermed kan redusere effektuttaket (svakeste ledd i kjede osv.) Derfor opplyser vi om dette spesifikt og informerer om vår vanlige fornøyd-garanti, da ansvaret som gjelder teknisk stand hviler på kunden. 2. Muligheten for at statistikken kommer og at noen bildeler nærmer seg utslitt etter hvert som bilen har blitt brukt, gjør at sannsynligheten for unormal oppførsel kan være større. Så lenge bilen er godt vedlikeholdt og dette ikke er tilfelle så er det ikke noe problem. Vi er kjent for den sikre tuningen, men vi vil nødig havne i den situasjonen at det er sistemann under panseret som får skylda for alt etterpå som skjer av tilfeldig redusert drift fordi bilen er gammel og får normal aldersmessig vedlikehold underveis.

 

Blir det mer slitasje etter optimaliseringen?

Dersom du til hele tiden utnytter den merytelsen motoren har fått kan noe høyere belastning opptre. Ved normal kjøring er dette ubetydelig.

 

Vil det oppstå problemer ved EU-kontroll og avgassmåling?

Nei, både diesel- og bensinmotorer forblir innenfor kravene. Kan jeg trimme ytterligere før eller etter optimaliseringen hos dere? Små forandringer som bytting av eksosanlegg eller luftfilter er greit, men ved større inngrep må programmet tilpasses bilen det skal brukes i. Vår policy er å levere ytelse som du vil merke godt, men innenfor vanlige toleransegrenser mht. slitasje osv. Vi anbefaler ikke uten videre vanlig optimalisering dersom bilen i utgangspunktet ikke er fabrikkmessig. Må jeg tanke 98 oktan, eller kan man bruke dårligere bensin For å få maksimalt utbytte av ytelsen må du tanke 98 oktan. Før du optimaliserer bør det kun være 98 oktan på tanken for at vi skal kunne kontrollere dataene som programmeres til din bil. Men nesten alle moderne biler har en moderne motorstyring med tenningsbankregulering (sjekk fabrikkdata). Dersom bilen da får lavere oktan bensin vil motorstyringen sørge for å justere tenningen tilsvarende.

 

Ser verkstedet noe feil på sitt diagnoseapparat?

Nei, alle diagnoseapparater vil opptre normalt. Alle reguleringer og oppgaver i motorstyringen forblir normale.

 

Blir det mer motorstøy?

Ved stillstand og normal kjøring er det ingen avvik fra originalt. Ved bruk av den høyere ytelsen kan det på enkelte biler gi minimalt mer motorstøy.

 

Må jeg ha bilen til service oftere?

Serviceintervallene forblir de samme. Etter kjørestil anbefaler vi noe kortere oljeskift-intervall (ca 10.000 km). Syntetisk olje er også å anbefale.

 

Er det nødvendig med oljekjøler?

Ved normal kjøring er det ikke nødvendig. Den ekstra ytelsen du får til rådighet blir ikke utnyttet hele tiden, men tatt fram når du trenger den, f.eks. til forbikjøring etc. Dersom bilen skal brukes i racing eller lignende hvor bilen får vedvarende høyere belastning enn originalt, må bilen bygges til formålet. Vår optimalisering er ikke ment å brukes i racingbiler uten videre eller hvor bilen får vedvarende høyere belastning enn originalt.

 

Er det noe vits i å bytte til sportsluftfilter?

Et sportsluftfilter sørger for bedre pusting for motoren. Det gir kun minimalt bedre ytelse (maks 3kW), men et tett filter reduserer ytelsen og får motoren til å sote mer, så derfor kan det i noen tilfeller være greit med et sportsluftfilter. Vi anbefaler å kjøre med originalt filter, da vi har erfart av sportsfilter på sikt kan ødelegge LMM(Luftmasse/Luftmengdemåler).

 

Er det lovlig å tune/trimme?

Det har vært en del debatt i media om dette den senere tiden. Vi har forstått regelverket slik: 1. Det er fra myndighetenes side lagt inn et "slingringsmonn" på 15% i forhold til nominell effekt som ikke skal utløse avgifter dersom bilen skulle bli målt for kontroll. 2. Dersom man rapporterer endring skal det beregnes avgifter også innenfor 15%, dvs. man skal betale avgift for ekstra 10%. 3. Det har vist seg at den ene rullende landeveien som brukes til måling av effekt som biltilsynet har (i Trøndelag) ikke er godkjent for måling til beregning av avgifter. Den eneste metoden som kan brukes er å måle motoreffekten slik fabrikantene gjør på godkjent laboratorium, nemlig med motor utmontert i en godkjent bremsebenk, motoreffekt målt på motorakselen under gitte temperaturer, luftfuktighet etc. (noe som er en svært kostbar og komplisert affære).

Vi har gjort oss disse frie betraktningene:

Eksempel 1

De som trimmer motoren under 15% og sier ifra må betale avgift.

Eksempel 2

De som trimmer motoren under 15% og ikke sier ifra slipper unna etterberegning av avgift ved eventuell kontroll (som likevel pr. dags dato i praksis er lite gjennomførbart).

Eksempel 3

De som trimmer motoren over 15% og ikke sier ifra løper svært liten risiko fordi det ifølge Bjørn Fremstad i Vegvesenet ikke vil stoppes tilfeldige biler. Det må foreligge mistanke om trimming. Dessuten er det i praksis ikke mulig med etterberegning av avgift før man har montert ut den aktuelle motoren og sendt den til godkjent testlab med effektmåling på motoraksling (ikke på rullende landevei). Dette skal foregå under gitte krav til temperaturer, luftfuktighet, atmosfæretrykk osv.

Vi registrerer at noen journalister har provosert fram uttalelser fra enkeltpersoner for å lage en tilspisset sak i media. Vi har inntrykk av at dette er krisemaksimert ut fra at man må lage en story som selger opplag selv om realitetene i praksis blir håndtert annerledes. I og med at Bjørn Fremstad i Vegvesenet har uttalt at man ikke vil stoppe tilfeldige biler og at det i praksis er bortimot umulig å kontrollere effekt, har enkelte journalister nå snudd og skriver at tuning er "fritt fram". Vi håper at vi med dette har summert debatten i media og ikke har tatt fra deg lysten til å tune bilen din. Vi skulle ønske at flere nevner alle fordelene med tuningen, f.eks. mindre forbruk, sikrere forbikjøringer, mindre utslipp osv.

 Sender vi informasjon til biltilsynet?

Det er bileierens ansvar å få godkjent endringer i bilen sin. I Tyskland godkjenner man biler enkeltvis hos TÜV (tilsv. tysk biltilsyn) med optimalisert / trimmet motor. Dette gjøres der med en helt annen og uproblematisk innstilling ovenfor kundene / bileierne.

 

Fant du ikke svaret på det du lurte på?